Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất có thể.

HCMC Office

Tầng 11, Havana Tower, 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

+84 (28) 3839 6868

sales@thesecretcondao.com

Con Dao Office

08 Tôn Đức Thắng, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

+84 (254) 3837 888

info@thesecretcondao.com


  1
  Con Dao
  Museum
  2
  Phu Tuong
  Prison
  3
  Phu Hai
  Prison
  4
  Ferry Terminal
  5
  Island Chief Palace
  6
  Con Dao Market
  /Night Market
  7
  Lo Voi
  Beach
  8
  Hang Duong
  Cementary
  9
  Van Son
  Pagoda
  10
  An Son
  Temple
  11
  Lady Phi Yen
  Temple
  12
  Con Dao
  National Park
  13
  Airport Con Dao
  14
  Hon Bay Canh
  Turtle Breeding

  LOCATION

  • 1Con Dao Museum
  • 2Phu Tuong Prison
  • 3Phu Hai Prison
  • 4Ferry Terminal
  • 5Island Chief Palace
  • 6Con Dao Market /Night Market
  • 7Lo Voi Beach
  • 8Hang Duong Cementary
  • 9Van Son Pagoda
  • 10An Son Temple
  • 11Lady Phi Yen Temple
  • 12Con Dao National Park
  • 13Airport Con Dao
  • 14 Hon Bay Canh Turtle Breeding