Chính sách chung

Thời gian nhận và trả phòng:

 • Nhận phòng: 14:00 pm
 • Trả phòng: 12:00 noon

Nhận phòng sớm và trả phòng muộn tùy thuộc vào tình trạng phòng trống của khách sạn. Phụ phí, cộng với thuế và phí dịch vụ có thể được áp dụng cho trường hợp nhận phòng sớm hoặc trả phòng trễ. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua e-mail hoặc điện thoại để đặt chỗ trước.

Đặt phòng:

 • Đặt phòng của khách phải được đảm bảo bằng thẻ tín dụng hợp lệ để giữ phòng của bạn, cho đến khi bạn đến vào ngày nhận phòng đã xác nhận. Nếu bạn đặt phòng yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước, thẻ thanh toán này sẽ bị tính phí bất kỳ lúc nào trước ngày nhận phòng của bạn. Để biết chi tiết, vui lòng xem lại chi tiết giá phòng và chính sách hủy phòng.
 • Xin lưu ý rằng: theo luật pháp Việt Nam, khách không phải là công dân Việt Nam không được ở chung phòng với công dân Việt Nam nếu không có giấy tờ chứng minh đã kết hôn với nhau. “Giấy chứng nhận kết hôn” phải được xuất trình khi nhận phòng. Nếu không, khách phải đặt thêm phòng.
 • Bất kỳ sửa đổi nào trong thời gian lưu trú của đặt phòng của bạn có thể dẫn đến thay đổi giá.

Chính sách hủy:

Giá căn bản:

 • Đặt phòng có thể hủy mà không tính phí từ 7 ngày trở lên trước ngày đến.
 • Nếu đặt phòng hủy sau thời hạn được hủy miễn phí, 1 đêm tiền phòng cho mỗi phòng sẽ được tính như phí hủy phòng.

Giá không hoàn hủy:

  • Cần thanh toán trước tại thời điểm đặt phòng và không sửa đổi và hủy bỏ
  • Toàn bộ phí sẽ được áp dụng trong trường hợp hủy hoặc vắng mặt