Liên hệ

Vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất có thể.

Văn phòng TPHCM

290 An Dương Vương, quận 5, TPHCM

+84 (028) 3839 6868

sales@thesecretcondao.com

Văn phòng Côn Đảo

08 Tôn Đức Thắng, Côn Đảo

+84 (254) 3837 888

info@thesecretcondao.com

1
Con Dao
Museum
2
Phu Tuong
Prison
3
Phu Hai
Prison
4
Ferry Terminal
5
Island Chief Palace
6
Con Dao Market
/Night Market
7
Lo Voi
Beach
8
Hang Duong
Cementary
9
Van Son
Pagoda
10
An Son
Temple
11
Lady Phi Yen
Temple
12
Con Dao
National Park
13
Airport Con Dao
14
Hon Bay Canh
Turtle Breeding

LOCATION

 • 1Con Dao Museum
 • 2Phu Tuong Prison
 • 3Phu Hai Prison
 • 4Ferry Terminal
 • 5Island Chief Palace
 • 6Con Dao Market /Night Market
 • 7Lo Voi Beach
 • 8Hang Duong Cementary
 • 9Van Son Pagoda
 • 10An Son Temple
 • 11Lady Phi Yen Temple
 • 12Con Dao National Park
 • 13Airport Con Dao
 • 14 Hon Bay Canh Turtle Breeding