Chính sách bảo mật

Tại The Secret Côn Đảo, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và ủng hộ chính sách chung mang tính công khai về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích của Chính sách này là thông báo cho bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng  dịch vụ khách sạn và các sản phẩm liên quan của chúng tôi. Khi nghỉ tại khách sạn của chúng tôi và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có liên quan hoặc khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (như được định nghĩa dưới đây) theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

Chính sách này cũng giải thích cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc, muốn thay đổi hoặc xóa bất kì thông tin cá nhân nào mà The Secret Côn Đảo có thể nắm giữ về bạn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên dành thời gian để đọc Chính sách này và lưu lại để tham khảo trong tương lai.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vì mục đích của Chính sách này, “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về một cá nhân có thể định danh được.

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA BỘ SƯU TẬP

Thông tin cá nhân được thu thập có thể bao gồm ít nhất một số trong những điều sau đây:

* Thông tin liên lạc (như tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại không phải là của cơ sở kinh doanh)

* Bằng chứng định danh (chẳng hạn như chữ ký hoặc số hộ chiếu)

* Thông tin tài chính và thanh toán (như số thẻ tín dụng/ ngày hết hạn và lịch sử tín dụng)

Đây là thông tin mà các bạn cần cung cấp cho The Secret Côn Đảo để liên hệ với tư vấn hỗ trợ và xác nhận đặt phòng cho khách hàng.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ của bất kỳ dịch vụ nào sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho The Secret Côn Đảo về việc sử dụng bất hợp pháp, lạm dụng, vi phạm an ninh và thông tin của bên thứ ba để có biện pháp thích hợp.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

* Đặt và xác nhận đặt phòng khách sạn của bạn

* Cung cấp cho bạn thông tin có tính tương tác và cá nhân hóa

* Cung cấp cho bạn dịch vụ kịp thời và đáng tin cậy

* Nghiên cứu, phát triển, quản lý, bảo vệ và cải tiến các dịch vụ đó

* Tư vấn cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới có thể bạn quan tâm

* Phát triển, duy trì mối quan hệ giữa chúng ta và liên lạc với bạn

* Gửi bạn hóa đơn thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

* Thu hồi các khoản thanh toán phải trả

* Liên lạc và giải quyết các vấn đề trong trường hợp đặc biệt.

Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Trừ khi có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ không bán, cấp phép, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho hay với người khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba và/ hoặc các đối tác kinh doanh (bao gồm cả AKYN Hospitality Group và các công ty trực thuộc) tham gia hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện một hoặc nhiều mục đích mô tả ở trên.

Trong trường hợp yêu cầu pháp lý: The Secret Côn Đảo có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an nếu cuộc điều tra liên quan đến một số vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của các thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi thành viên yêu cầu hủy bỏ, nếu không nó sẽ được bảo vệ.

IV. ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG A

Số 08 Tôn Đức Thắng, thị trấn Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Email: info@thesecretcondao.com / sales@thesecretcondao.com

Điện thoại: +84 (254) 3837 888

Hotline: +84 (28) 3839 6868

V. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, thay đổi hoặc hủy thông tin cá nhân của bạn bằng cách yêu cầu The Secret Côn Đảo thực hiện điều này.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp nó. Thông thường, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận cho việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn tại thời điểm thu thập. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận sau khi đã thu thập thông tin nhưng trước khi sử dụng (ví dụ như khi chúng tôi muốn sử dụng thông tin cho một mục đích chưa được xác định trước đó).

Hình thức chấp thuận mà chúng tôi yêu cầu, kể cả rõ ràng hay ngụ ý, sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân và kỳ vọng hợp lý của cá nhân trong hoàn cảnh đó.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào những hạn chế hợp pháp hoặc theo hợp đồng và có sự thông báo hợp lý. Nếu bạn muốn rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số điện thoại +84 28 3839 6868 hoặc địa chỉ thư điện tử sales@thesecretcondao.com. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những ý nghĩa bao hàm trong việc rút lại sự chấp thuận.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn, như một điều kiện để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, phải chấp thuận việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoài những thông tin cần thiết để hoàn thành các mục đích đã được xác định rõ ràng và hợp pháp mà bạn đang cung cấp thông tin.